AdatoCare


Levererar vårdpersonal till olika vårdinrättningar över hela landet
Bolaget ägs och drivs av sjuksköterskor som själva arbetar för olika uppdragsgivare i Mellansverige.
Våra tjänster riktar sig främst till slutenvården, primärvården, hemsjukvården, särskilda boenden inom äldreomsorgen samt mot avancerad sjukvård i hemmet

AdatoCare levererar från 2022 tjänster till de flesta av landets kommuner, regioner samt statliga verksamheter.
Bolaget använder sig av en lärande arbetsplatskultur som ska uppmuntra till nya utmaningar och kunskaper och vi försöker alltid utvecklas för att anpassa oss till morgondagens vårdbehov.

Vår idé


Kvalitetsarbete

AdatoCare arbetar systematiskt med att utveckla och förbättra den egna verksamheten för att kunna vara ett modernt och konkurrenskraftigt alternativ både mot kund och anställda. Alla våra konsulter går igenom en kompetens- och behörighetskontroll för att du som uppdragsgivare ska känna dig trygg i din rekrytering.


Framtiden

AdatoCare har som målsättning att kunna leverera tjänster till kunder i hela landet men vi vill samtidigt utvecklas i en takt som vi kan bemästra utan att kvaliteten på de tjänster vi erbjuder försämras. Med en långsiktig målplanering upplever vi att detta är en realitet inom de närmsta åren.


Kreativa lösningar

Vi eftersträvar alltid kontinuitet då detta medför trygghet till våra kunder men även för våra konsulter i AdatoCare.
Vårdkvaliteten, patientsäkerheten och arbetsmiljön förbättras med konsulter som är kända för uppdragsgivarens medarbetare och vårdtagare.

Ta del av vår kvalitetspolicy


Ta del av vår Miljöpolicy

 

AdatoCare verkar för Trygghet, Stabilitet och Kvalitet.
Medlem i företagarna

Sedan 2020

AdatoCare AB är medlem i Företagarna som är Sveriges största företagarorganisation och företräder cirka 70 000 företagare i olika branscher. Medlemmarna är företagare som äger sina egna företag. Företagarnas ledord är näringsfrihet och fri konkurrens.


HÖG Kreditvärdighet 

Rating 95 av 100

Bolaget är anslutet till CreditSafe med en stabil rating över 80 vilket påvisar allra högsta möjliga kreditvärdighet. Vi har en trygg ekonomisk struktur.


 
KONTROLL AV ANSTÄLLDA

All legitimerad personal är kontrollerade hos IVO.

IVO är tillsynsorgan över hälso- och sjukvårdspersonal. AdatoCares personal kontrolleras av oss mot IVO innan uppdrag för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet.


LEGITIMERAD PERSONAL

All legitimerad personal är kontrollerade mot HOSP.

En legitimation är en garanti för att du har en viss kunskapsnivå och vissa personliga egenskaper som gör att du bedöms vara lämplig att utöva yrket. Det är det mest framträdande beviset på din kompetens.
Kvalitets- och miljöcertifierade.

KvalitetCertifikat ISO 9001

Bolaget har kvalitetsansvarig.

AdatoCare genomför årliga kund- och medarbetarundersökningar för att säkerställa att vi levererar fungerande lösningar till både arbetstagare och vårdgivare. Vi har en intern revisor i vår organisation som kontrollerar att vi följer våra egna kvalitetsmål. processer och rutiner så att de motsvarar de höga krav som ställs på oss som leverantör av vårdpersonal.

MILJÖCertifikat ISO 14001

Bolaget har miljöansvarig

AdatoCare ska vara ett föredöme i miljöarbetet genom att minska vår verksamhets negativa miljöpåverkan. Organisationen har en miljöansvarig som kontrollerar att vi följer våra handlingsplaner för att uppnå våra miljömål.