AdatoCare - personliga på riktigt.


Vi levererar vårdpersonal till olika vårdinrättningar över hela landet
Bolaget ägs och drivs av legitimerade sjuksköterskor som själva arbetar för olika uppdragsgivare i Mellansverige.
Våra tjänster riktar sig främst till slutenvården, primärvården, kommunal hälso- och sjukvård samt statliga verksamheter såsom kriminalvård och Statens institutionsstyrelse (SiS)

AdatoCare levererar tjänster till alla regioner i landet och över 120 kommuner samt flera statliga verksamheter.
Bolaget använder sig av en lärande arbetsplatskultur som ska uppmuntra till nya utmaningar och kunskaper och vi försöker alltid utvecklas i våra yrkesroller för att anpassa oss till morgondagens vårdbehov. Vår syn på vårdbemanning är hållbar och trovärdig. 


Vår idé


Erfarenhet

Bolagets ledningsgrupp har närmare 70 års arbetslivserfarenhet inom regionala och kommunala verksamheter. Vi har arbetat som avdelningsansvariga sjuksköterskor, enhetschefer samt verksamhetschefer och innehar bred vana av att se och förstå de olika behov som kan uppstå för våra konsulter och kunder. 


Framtiden

AdatoCare har som målsättning att kunna leverera tjänster till kunder i hela landet men vi vill samtidigt utvecklas i en takt som vi kan bemästra utan att kvaliteten på de tjänster vi erbjuder försämras. Med en långsiktig målplanering upplever vi att detta är en realitet inom de närmsta åren.


Kreativa lösningar

Vi eftersträvar alltid kontinuitet då detta medför trygghet till våra kunder men även för våra konsulter i AdatoCare.
Vårdkvaliteten, patientsäkerheten och arbetsmiljön förbättras med konsulter som är kända för uppdragsgivarens medarbetare och vårdtagare.


AdatoCare har levererat över 170.000 uppdragstimmar

 & utfört mer än 450 kunduppdrag.


Kvalitetsarbete

AdatoCare arbetar systematiskt med att utveckla och förbättra den egna verksamheten för att kunna vara ett modernt och konkurrenskraftigt alternativ både mot kund och anställda. Vi genomför flera undersökningar årligen för att mäta nöjd kund- och medarbetarindex. Alla våra konsulter går igenom en kompetens- och behörighetskontroll för att du som uppdragsgivare ska känna dig trygg i din rekrytering. 


 


Miljöarbete

Bolaget har en sund och aktiv strategi för att nå de uppsatta miljömålen. AdatoCare använder sig av personbundna hemmakontor då resandet är vår mest negativa miljöaspekt . Detta minskar effektivt dagliga resor för personal inom organisationen. 2023 uppdaterade bolaget sin fordonspark till elbilar. Genom att succesivt öka vår uppdragsbank kan vi minska mängden resor och dubbla boenden då konsultuppdragen finns närmare våra anställda.


 


AdatoCare sponsrar
välgörenhet & föreningsliv


Stöd till en organisation som ser de ensamma och utsatta.

Vi har lämnat bidrag till Vid din Sida sedan 2021 och vi har under de senaste åren varit guldsponsor. För oss i AdatoCare är det en självklarhet att vara en seriös sponsor till Jeanette och hennes fantastiska gäng. Lokalt stöd till en klubb och ett ledarskap att beundra.

AdatoCare har valt att sponsra denna förening för dess engagemang och den fina gemenskap de utgör för barn, ungdomar och vuxna. De ingår i bolagets program för återkommande stöd likt organisationen Vid din Sida.Glesbygds stöd till en mindre förening med eldsjälar.

Alla föreningar har nyckelpersoner men denna har verkligen några som sticker ut. Vi har sponsrat denna klubb för deras eldsjälar. Här finns förebilder både yngre och veteraner. AdatoCare verkar för Trygghet, Stabilitet och Kvalitet.

Medlem i företagarna

Sedan 2020

AdatoCare AB är medlem i Företagarna som är Sveriges största företagarorganisation och företräder cirka 70 000 företagare i olika branscher. Medlemmarna är företagare som äger sina egna företag. Företagarnas ledord är näringsfrihet och fri konkurrens.


HÖG Kreditvärdighet 

Rating 95 av 100

AdatoCare är anslutet till CreditSafe med en stabil rating över 80 vilket påvisar allra högsta möjliga kreditvärdighet. Bolaget vilar på en trygg ekonomisk struktur. AdatoCare är ett av få företag i branschen med 5 stjärnor enligt PCTEL Europe AB/Creditsafe.


 
KONTROLL AV ANSTÄLLDA

All legitimerad personal är kontrollerade hos IVO.

IVO är tillsynsorgan över hälso- och sjukvårdspersonal. AdatoCares personal kontrolleras av oss mot IVO innan uppdrag för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet.


LEGITIMERAD PERSONAL

All legitimerad personal är kontrollerade mot HOSP.

En legitimation är en garanti för att du har en viss kunskapsnivå och vissa personliga egenskaper som gör att du bedöms vara lämplig att utöva yrket. Det är det mest framträdande beviset på din kompetens.
Kvalitets- och miljöcertifierade.

KvalitetCertifikat ISO 9001

Bolaget har kvalitetsansvarig.

AdatoCare genomför årliga kund- och medarbetarundersökningar för att säkerställa att vi levererar fungerande lösningar till både arbetstagare och vårdgivare. Vi har en intern revisor i vår organisation som kontrollerar att vi följer våra egna kvalitetsmål. processer och rutiner så att de motsvarar de höga krav som ställs på oss som leverantör av vårdpersonal.

MILJÖCertifikat ISO 14001

Bolaget har miljöansvarig

AdatoCare ska vara ett föredöme i miljöarbetet genom att minska vår verksamhets negativa miljöpåverkan. Organisationen har en miljöansvarig som kontrollerar att vi följer våra handlingsplaner för att uppnå våra miljömål.