Här kan du anmäla dig till S-HLR utbildning


AdatoCare kommer under 2024 köra flera S-HLR utbildningar.
Datum för utbildningsdagar publiceras nedan.


Nyhet!

Från 2024 kan du boka AdatoCare för att utbilda din personal i Hjärt- och Lungräddning.

Aktuella datum för S-HLR kurser.  

Giltig S-HLR utbildning är ett obligatorisk krav regionerna ställer på inhyrd personal.


Sundsvall 10/4
(3 platser kvar)
För bokning kontakta Johanna Giek 070-527 54 81  • Alla som samarbetar med oss har alltid rabatterade priser exempelvis (kundverksamheter och underkonsulter). 1800 kr inkl kurslitteratur ex moms.
  • Bemanningspersonal från andra bolag är självklart välkomna för uppdatering av sin S-HLR utbildning hos oss. 2300 kr inkl kurslitteratur ex moms.
  • Är du anställd i AdatoCare får denna utbildning gratis. Vi skickar ut mail till dig när det är dags för repetition. Kurslitteratur återlämnas vid utbildningstillfället.

S-HLR VUXEN


GRUNDUTBILDNING S-HLR VUXEN
Under utbildningen lär du dig HLR med en- och två-livräddarteknik med enkla hjälpmedel, hur du använder en halvautomatisk defibrillator samt hur du hjälper en person med luftvägsstopp. Du får träna på att agera som vid ett riktigt hjärtstopp och öva teamarbete i scenarier.

Målgrupp
Målgrupp för utbildningen är all sjukvårdspersonal på och
utanför sjukhus, tandvårdspersonal samt studenter på
vårdutbildningar.

Skicka en intresseanmälan angående ert behov av S-HLR kurs via formuläret nedan så kontaktar vi dig.