Jobba med oss

Sjuksköterska
För dig som är sjuksköterska kan vi alltid erbjuda flexibla och välbetalda uppdrag, året om. AdatoCare har ofta bättre ersättning över tid än många andra bemanningsföretag då vi saknar dyra administrativa kostnader. Vi har egna avtal med kunder i hela landet och hos oss kan du ta uppdrag både som anställd eller underkonsult i ditt egna bolag. 

Trygghet och förmåner
Vi garanterar dig trygghet genom korrekta försäkringar och en lättsam lösning för tjänstepensionen där du enkelt kan följa och justera ditt sparande efter eget önskemål. När du jobbar i AdatoCare har du förmåner som friskvård, utbildning, gratis boende och resor med mera. Du har även support från din Konsultchef under hela din anställningVi vet att personalen är viktigast och vårt mål är att alla ska känna sig uppskattade och sedda när de jobbar med oss.

Andra yrkesgrupper

Vi önskar bredda vårt utbud av tjänster till verksamheter inom vård & omsorg och söker därför konsulter inom flera yrkesgrupper. Ska du prova på bemanning eller byta bolag så är AdatoCare ett personligt och ekonomiskt fördelaktigt alternativ till storbolagen. Ring till oss eller fyll i kontaktformuläret nedan så hör vi av oss till dig. 


Vanliga frågor

Var erbjuder AdatoCare uppdrag?

Vi kan erbjuda dig uppdrag i hela Sverige. Vi är i dagsläget upphandlade i alla regioner och över 120 kommuner runt om i landet. Vi vinner hela tiden fler upphandlingar och vi har också ett stort antal direktavtal där vi kan erbjuda fina uppdrag. 

Vilka försäkringar har jag som anställd?

I AdatoCare har du trygghetsförsäkring under arbetstid. Vi har ett tillägg i försäkringen som gör att du dessutom är försäkrad under fritiden till samma belopp. Du har även en tjänstegrupplivförsäkring upp till 6 prisbasbelopp. Dessa försäkringar måste man i andra bolag betala extra för men i AdatoCare får du dessa helt kostnadsfritt. Vi har dessutom det största möjliga försäkringspaketet hos Folksam och den försäkringen täcker följande: Egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, kundolycksfallsförsäkring, extrakostnadsförsäkring, efterlevandeskydd, överfall, tjänstereseförsäkring med mera. 

Vad händer om jag blir sjuk?

Om du blir sjuk så sjukanmäler du dig precis som vanligt. Som anställd hos AdatoCare har du alltid sjuklön enligt lagen om sjuklön och lagen om anställning. I AdatoCare erbjuds alla anställda friskvård för att förebygga sjukdom och få chansen till ett hälsosammare liv.

Vad har ni för lönenivåer?

AdatoCare strävar alltid efter att erbjuda de bästa villkoren för att vara konkurrenskraftiga och attraktiva men vi styrs av avtalspriser i olika regioner och kommuner. Ta kontakt med en av våra konsultchefer för att få information om våra lönenivåer i olika delar av landet. Lönenivåerna baseras även på om uppdragsgivare efterfrågar en vidareutbildad eller legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet, kostnader för boende och resor med mera har även betydelse för ersättningen.

Har AdatoCare kollektivavtal?

Vi är i dagsläget inte kollektivavtalsanslutna då det till viss del begränsar konsultens löneutveckling och frihet. Men AdatoCare erbjuder likvärdiga eller bättre lösningar såsom tjänstepension och löneväxling som du enkelt följer elektroniskt. Vidare har vi heltäckande försäkringar för våra konsulters trygghet, den stora skillnaden är att dessa är gratis för våra anställda.

Har ni själva erfarenhet från sjukvården?

Svar Ja. Alla i bolagets ledning är fortfarande yrkesverksamma sjuksköterskor/specialistsköterskor vilket medför att vi är nära våra anställda på daglig basis och förstår de behov och frågeställningar som uppkommer. Vi upplever att vi kan hjälpa till på riktigt då vi precis som våra anställda ställs inför samma positiva och negativa delar som konsultyrket medför. Vi förstår verkligheten!

Kan man alltid ringa till er som anställd? 

Självklart kan du alltid ringa till oss. Har du som anställd funderingar eller frågor så är vår målsättning att lösa dessa omgående.  För oss är det viktigt att alla våra anställda upplever att man får god stöttning och ges rätt verktyg för att kunna utföra sina uppdrag på ett tillfredställande sätt. I bland räcker inte de inplanerade återkopplingarna utan man kan behöva "lufta" ämnen som rör arbetet, då vill vi vara din ventil. I AdatoCare har du dygnet runt support, är vi upptagna så lämna ett meddelande så kontaktar vi dig så snart vi har möjlighet. 

Har ni uppdrag året runt?

Svar ja. I AdatoCare arbetar vi alltid efter att uppnå kontinuitet och trygghet för både kunder och anställda och vi kan erbjuda uppdrag året om. Uppdragens längd varierar från 1-12 månader, men ligger i regel på 3-6 månader. 

Erbjuder ni S-HLR/HLR kurser?

Svar Ja. När du är anställd i AdatoCare får du kursen gratis och utbildas av våra HLR-instruktörer. Är du sjuksköterska och saknar giltig S-HLR-utbildning kan du gå den med AdatoCare då vi utbildar vår egen personal. Kontakta HLR-ansvarig om du önskar anmäla dig på en kommande kurs.

Vad innebär karens?

Det innebär att du inte kan arbeta som konsult hos en tidigare arbetsgivare 6-12 månader efter avslutad anställning på grund av en karensregel som regioner och kommuner använder sig av. När karenstiden löpt ut kan du återgå till tidigare arbetsgivare som vårdkonsult. Kontakta oss för vidare information om hur du kan få uppdrag på din bostadsort ifall du har karens.Här kan du ladda ner tidrapporteringsblankett

Dessa blanketter ska i de flesta fall signeras av en chef eller annan fast personal med befogenhet att signera tidrapporten i verksamheten där du utför ditt uppdrag. Sedan sänder du ifylld tidrapport vidare till oss via mail till ekonomi@adatocare.se eller sms/mms till 070-527 54 86.

Det är viktigt att du som konsult fyller i tidrapporten noggrant. Vi utgår från din tidrapportering då vi sammanställer din löneutbetalning och vår fakturering till kund. 

Jobbar du inom en verksamhet som har egna blanketter för tidrapportering som exempelvis inom regionerna så ska du använda deras blankett/rutin. 

OBS! Kom ihåg att om du exempelvis jobbar delar av din lunchrast, börjat arbetspasset tidigare än vad schemat visar eller stannat kvar efter ordinarie arbetstid måste du själv skriva in den extratiden på tidrapporten.


 

Samarbete

 

Söker du nya utmaningar?

Bli en del i vårt team.

Vår uppgift är viktig.

Du är viktig.

Vi behöver dig - Jobba med oss!

 


FYLL I INTRESSEFORMULÄRET SÅ KONTAKTAR VI DIG