Testa dina kunskaper

Med oss i AdatoCare kan du testa dina kunskaper genom olika webb-utbildningar som är framtagna av bland andra SKR. Vi tycker detta är ett bra och enkelt sätt att hålla sig uppdaterad. Här nedan kan du läsa på fakta och utföra tester i sårvård, vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens. 

Lycka till!

ÄR DU SÅRSMART?

Denna utbildning fokuserar på att varje sår måste få en diagnos. I avsaknad av diagnos behandlas såret ofta fel och läker då långsammare eller inte alls.  Sårsmart® är en webbaserad utbildning som tagits fram av Strama och Sveriges Kommuner och Regioner. 

Här kan du läsa på om olika typer av sår och öva på att hantera olika situationer samt göra ett snabbtest.


ÄR DU VRI-SMART?

Känner du igen en vårdrelaterad infektion och vet du hur du ska förebygga att de inträffar?

VRI-smart ® är en webbaserad utbildning som tagits fram av Strama och Sveriges Kommuner och Regioner.  Utbildningen förmedlar kunskap om vårdhygien och vårdrelaterade infektioner. 

Här kan du läsa på om VRI och öva på att hantera olika situationer samt göra ett snabbtest.


ÄR DU ANTIBIOTIKASMART?

Antibiotikasmart® är en webbutbildning som ger kunskap om bakterier, antibiotikaresistens och rationell antibiotikabehandling. Utbildningen har tagits fram av Strama och Sveriges Kommuner och Regioner.  

Här kan du läsa på om antibiotika och öva på att hantera olika situationer samt göra ett snabbtest.


Vilka är Strama och vad gör de?

Stramanätverket är en frivilliganslutning och de har som övergripande syfte att verka för en rationell antibiotikabehandling och mot ökad antibiotikaresistens.